Program: Klub Trojstenu po Náboji FKS 2012

Dátum konania: 8. 12. 2012

 • 09:00
  • Tomáš BzdušekPriestoročasový kubizmus (Miestnosť F1)

   Odbor: fyz

   Ako by sme videli vo svete, v ktorom by bola rýchlosť svetla znížená na rýchlosť chôdze? S pomocou počítača sa dnes dá takéto videnie vierohodne simulovať. Ukážeme si, ako sa vám v tomto svete pri rozbehnutí cieľ vašej cesty "naoko" vzdiali, ako dokážete vidieť tak trochu "za roh", či prečo je vizualizácia hyperpriestorového skoku z filmu Star Trek chybná. (Otázkou, čo to ten hyperpriestor má vlastne byť, sa trápiť nebudeme.)

  • Vlado BožaŠtatistika nesmrdí (Miestnosť F2)

   Odbor: mat/inf

   O čom tá štatistika je, ako nás ňou okašlávajú a na čo všetko dobré môže slúžiť.

 • 10:10
  • Lukáš KonečnýKryštály a kvázikryštály (Miestnosť F1)

   Odbor: fyz

   Naučíme sa, ako sa dajú rovina a priestor vyplniť rôznymi útvarmi a ako tento problém vyriešila príroda v prípade kryštálov. Pod pojmom kryštál sa dlho chápal periodický systém, preto oznámenie objavu neperiodického kryštálu vedcov najskôr pobúrilo, ale neskôr ho ocenenili Nobelovou cenou. Okrem toho si ukážeme, ako vyrobiť pekné vzory na dlažbu, zistíme ako tieto vedomosti zachraňovali životy a že aj tu sa objavuje zlatý rez.

  • Kubo KováčÓda na abstrakciu (Miestnosť F2)

   Odbor: mat

   Jedna z vecí, čo robí matematiku ťažko pochopiteľnou, je abstrakcia. My si naopak ukážeme príklady, kde nám väčšia abstrakcia môže pomôcť, veci zjednodušiť, alebo ukázať súvislosti medzi oblasťami, ktoré zdanlivo vôbec nesúvisia. Čo má spoločné Pytagoras a Hippokrates? Zmena súradnicovej sústavy, Fourierova transformácia a JPEG? Čínska zvyšková veta a interpolácia? A ako spočítame uhol medzi dvoma článkami? Možno sa to dozvieme, ak sa na veci pozrieme trochu abstraktnejšie.

 • 11:20
  • Jakub KrchňavýPodivné atraktory v chaose (Miestnosť F1)

   Odbor: mat/chaos

   Vo fyzike a v matematike dlhé stáročia až tisícročia panoval mýtus, že ak nejaký dej zmeníme trošku na začiatku, tak na konci dostaneme trošku iný výsledok. Spolu tento mýtus zboríme, ako to robili Páni matici a fyzici (a meteorológovia) pred 50 rokmi. Na záver ešte jedno odporúčanie: oplatí sa priniesť si kalkulačku.

  • Kubo KováčStabilné manželstvá (Miestnosť F2)

   Odbor: inf/eko

   Táto prednáška bude o tohtoročnej Nobelovej cene za ekonómiu. Budeme hovoriť o teórii aj o praxi, o algoritmoch, ktoré zachraňujú ľudské životy a o algoritmoch, ktoré sa snažia, aby boli všetci spokojní. Povieme si o návrhu trhov, o prijímaní na školy o transplantáciach obličiek a samozrejme o stabilných manželstvách... A ešte niečo: po absolvovaní prednášky možno pozvete niekoho na rande.