Program: Klub Trojstenu po Akadémii Trojstenu 2014

Dátum konania: 6. 12. 2014

 • 08:15
  • Kamila SoučkováRiešenie rovníc pomocou origami (Miestnosť F1-108)

   Odbor: Matematika

   Grécki matematici sa pomocou pravítka a kružidla dostali celkom ďaleko, ale existujú problémy, ktoré sa takto riešiť nedajú. Veľa vecí sa však dá vyriešiť skladaním papiera! Ukážeme si matematiku origami a tiež spôsob, ako pomocou origami riešiť kubické rovnice.

  • Marián HorňákAko funguje procesor? (Miestnosť F1-109)

   Odbor: Informatika

   Veľa ľudí vníma procesor ako absolútnu mágiu, na ktorej pochopenie treba desať vysokoškolských titulov. V skutočnosti, to až také náročné nie je. Stačí nám správny prístup a matematická logika. Na mojej prednáške vám ukážem tento prístup a začneme s návrhom vlastného procesora -- pomocou jedinej súčiastky.

 • 09:30
  • Lukáš KonečnýJadro (Miestnosť F1-108)

   Odbor: Fyzika

   Povieme si o tom, ako si fyzici predstavujú atómové jadrá, aké sily držia častice v jadrách pokope, prečo sú niektoré jadrá stabilné a iné sa rozpadajú. Uvidíme, že si jadro možno predstaviť ako atóm v atóme. Nie je to však také jednoduché, popis jadier je zložitejší ako popis atómov a stále nie sú zodpovedané všetky otázky - o niektorých z nich si porozprávame.

  • Martin GodanyAko baktérie hľadajú potravu (Miestnosť F1-109)

   Porozprávame si o stratégiách, ktoré rôzne bakteriálne druhy používajú na hľadanie potravy. Prednáška sa bude snažiť zodpovedať otázku, prečo rôzne baktérie používajú rôzne stratégie. Je to preto, že iné stratégie sú optimálne v iných prostrediach?

 • 10:45
  • Marcel KucharikPiaty element (Miestnosť F1-108)

   Odbor: Matematika

   Táto prednáška bude o grafoch, povieme si čo to taký graf je a ako ho pekne nakresliť. Potom budeme tieto grafy kresliť do roviny a na guľu. Nakreslíme si graf kocky, štvorstenu a podobne. Nakoniec si vysvetlíme prečo máme 4,6,8,12 a 20 stenné hracie kocky a prečo nie iné.

  • Juraj TekelIlustrovaná relativita (Miestnosť F1-109)

   Odbor: Fyzika

   Špeciálna teória relativity hovorí, čo sa deje keď sa veci hýbu rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla a má mnoho zaujímavých dôsledkov. Veci sa skracujú, čas spomaľuje, udalosti môžu nastať v rôznom poradí. Mohlo by sa zdať, že ide o čosi komplikované, ale opak je pravdou. Ukážeme si, ako sa veľmi jednoducho dá prísť ku všetkým týmto dôsledkom iba kreslením rovných čiar a trochou gemoetrie.